Portfólio
tlač | web | identifikácia | logo

Maravilla

vypracovanie zadania

maravilla e-shop

grafický návrh úvodnej stránky e-shop maravilla

maravilla letáky
maravilla brožúra

grafické spracovanie prezentačných materiálov

Detail projektu

Vypracovanie súťažného zadania pre existujúcu značku maravilla.

 • web dizajn
 • produktové letáky

Build & Smile

kompletná firemná identifikácia

logo + logo manuál

build and smile logo

Logo spoločnosti Build & Smile

build and smile logo manuál
build and smile logo manuál
build and smile logo manuál

Logo manuál

Letáky a plagáty

plagáty
plagáty

Letáková prezentácia služieb

Personálna identifikácia

vizitky

Vizitky

Web dizajn

webdesign

Domovská stránka + textová pod stránka

Detail projektu

Vytvorenie loga a firemnej identifikácie pre stavebnú spoločnosť BUILD & SMILE. Firma sa venuje stavbe pasívnych, nulových a aktívnych domov.

 • logo
 • logo dizajn manuál
 • letáková prezentácia firmy
 • vizitky spoločníkov firmy
 • web - dizajn
 • web - front-end

Edmania

prezentácia podujatia a web

December 2015

edmania billboard

Billboard

warm up party

Warm up parties plagáty

Júl 2016

edmania billboard

facebook posty

billboard 2016

Billboard

December 2016

edmania billboard

Rôzne tlačové materiály

warm up party

Warm up party plagát

Júl 2017

branding na 4clubbers.pl

Branding akcie na fórum 4clubbers.pl

nálepka na zadné sklo auta

Nálepka na zadné sklo auta

square banner

GDN kampaň square banner

novy cas reklama

Tlačená reklama pre nový čas

facebook posts

Facebook posty

dokumenty a tlač

Iné dokumenty

Detail projektu

Vizuálna a strategická propagácia najväčšieho indoor festivalu edm hudby na Slovensku.

 • billboardy
 • facebook twitter a instagram posty
 • vizualizácia interprétov
 • reklamné predmety
 • identifikačné karty
 • warm up párty plagáty
 • pozadia

Klub za rampami

vizuálna komunikácia

Facebook posty + titulné fotky

klub za rampami facebook

facebook prezentácia príspevkov, podujatí, oznámení atď.

Produktový dizajn

klub za rampami energetický nápoj

Príprava produktového dizajnu pre energetický nápoj.

Detail projektu

Vizuálna komunikácia klubu, jeho podujatí, produktov.

 • sociálne siete
 • produktový dizajn
 • prezentácie
 • plagáty udalostí
 • interíér a doplnky
 • web - dizajn
 • web - front-end

Partymenu.eu

propagácia portálu a jeho služieb

Web dizajn pre časti portálu partymenu

domovská stránka partymenu

Spracovanie domovskej stránky portálu

video podstránka partymenu

Spracovanie video podstránky

Tlačová propagácia

roll up

Roll Up

trifold
trifold

Skaldacia brožúra - TRIFOLD

Stánok na výstavy

vizitky
vizitky
vizitky

Výstavný stánok

Detail projektu

Propagácia portálu partymenu.eu úpravy portálu, tlačové materiály a sociálne siete.

 • web dizajn
 • UX
 • branding podstránky
 • reklamná inzercia
 • výstavy
 • brožúry
 • vizitky
 • roll up

Slovakia auto

tlačové materiály a web

Ukážky už čoskoro

Detail projektu

Tlačové materiály k marketingovej propagácií.
 Online marketing o akciách a vozidlách

 • marketingová správa
 • tlačový newsletter
 • email newsletter
 • bannery

Nápojové lístky a katalógy

pre rôzne podniky

Nápojový a jedálny lístok EMKO

nápojový a jedálny lístok EMKO

Nápojový a jedálny lístok

Nápojový list A4 laminovaný

nápojový a jedálny lístok EMKO

Nápojový list Green Cafe

nápojový a jedálny lístok EMKO

Nápojový list pax cafe

Nápojový lístok KRYM

nápojový lístok krym cafe
nápojový lístok krym cafe

Nápojový lístok pre KRYM cafe

Nápojový lístok pre kaviareň RELUX

nápojový lístok relux cafe
nápojový lístok relux cafe
nápojový lístok relux cafe

Nápojový lístok pre kaviareň relux

Plagáty pre rôzne udalosti RELUX cafe

plagát relux cafe
plagát relux cafe

Plagáty pre súťaž o lístky na Žákovic Open

letné nápoje
ochutnávka vín movino

Ostatné tlačové propagácie

Detail projektu

Nápojové lístky a katalógy pre rôzne podniky, v rôznych prevedeniach.

 • tlačový dizajn